Support & Service
 
     

เปลี่ยน Spare part
จ.กำแพงเพชร


 
Commissioning
อ.มาบตาพุด จ.ระยอง
  PM ATV38
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  เปลี่ยน Spare Part และติดตั้ง
อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
     
Set Parameter
อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
  เปลี่ยน Spare Part
อ.บางปู จ.สมุทรปราการ
  PM MCD-0927C
อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
  PM VSD FC202 200KW.
อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
     
เปลี่ยน SCR
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
  PM CT
ศูนย์การค้า เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  PM FC102 37KW
โรงสี อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
  ติดตั้ง Soft Start 110KW
อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
     
เปลี่ยน Control Card
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
  เปลี่ยน อุปกรณ์ FC102
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
  PM SCHNEIDER ATV312HU30N4
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  PM MCD - 0619C - 5T
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
           

 
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

Copyright by durham.co.th
Engine by MAKEWEBEASY